Порушення вуглеводного обміну

Галактоземія (GALT)

Група спадкових аутосомно-рецесивних захворювань, які виникають внаслідок зниження активності ферментів, що беруть участь у перетворенні галактози на глюкозу (шлях Leloir). Це призводить до підвищення рівня галактози, галактозо-1-фосфату, галактитолу в крові та сечі та накопичення їх в еритроцитах, клітинах печінки та інших тканинах, що впливає на осмотичні процеси (одностороннья дифузія через напівпроникну мембрану молекул розчинника в бік більшої концентрації розчиненої речовини з обсягу з меншою концентрацією розчиненої речовини), спричиняє виникнення набряку тканин, тяжкого ураження печінки, головного мозку з формуванням псевдотуморозного (псевдопухлинного) процесу нирок, катаракти (помутнінням кришталика ока), сепсису (системна запальна відповідь організму на інфекційних збудників).

Діагностика включає визначення маркерних аналітів: загальна галактоза (галактоза і галактоза-1-фосфат), каталітична активність GALT в еритроцитах.

При неонатальному скринінгу забір капілярної крові проводиться з п’яти на тест-бланк (сухі плями) з 48-72 години після народження у доношених дітей, на 7-11 добу життя  у передчасно народжених немовлят. 

При підвищенні маркерних речовин в сухій плямі виконується ряд уточнювальних обстежень: повторне дослідження рівня діагностичних аналітів у капілярній крові (забір крові проводиться до виконання гемотранфузій (введення препаратів крові) або замінного переливання крові!).

Додатково рекомендовано визначення функціональних печінкових проб (білірубін, АЛТ, АСТ, лужна фосфатаза,) рівня амонію в сироватці крові, рівень глюкози в крові, профілю амінокислот крові, коагулограма; офтальмологічне обстеження, в т.ч. використання щілинної лампи для виявлення катаракти; визначення мутацій у генах: GALT, у тому числі, варіант Дуарте D2, GALK, GALE.

Клінічні симптоми

Тип 1:

Класична форма: найбільш тяжка, маніфестує (перші прояви захворювання) в перші дні або тижні життя, швидко прогресує, за відсутності лікування є фатальною. На тлі грудного вигодовування виникають: диспепсія (зригування, блювання, діарея), затримка набору маси тіла; неврологічні розлади (м’язова гіпотонія (зниження м’язового тонусу), млявість, летаргія, судомний синдром); прогресивне ураження печінки (жовтяниця, гепатоспленомегалія (збільшення печінки, селезінки), холестаз (зменшенні надходження жовчі в дванадцятипалу кишку через порушення її виведення з гепатоцитів печінки), асцит (накопичення рідини в черевній порожнині), кровоточивість внаслідок гіпокоагуляції (знижена здатністю крові до згортання), печінкова недостатність). В перші дні після народження виявляють катаракту, крововиливи у склоподібне тіло (структура очного апарату) – специфічні симптоми захворювання. Найбільш важким проявом є сепсис, який має фатальний перебіг, найчастіше обумовлений грамнегативними мікроорганізмами (у 90% – Escherichia coli). При виживанні у всіх дітей відмічаються грубі порушення моторних функцій, мовного та психічного розвитку.

Існує декілька варіантів часткового дефіциту GALT, найбільш частий з яких – варіант Дуарте. У таких немовлят виявляється жовтяниця (зберігається до 2 місців), гепатомегалія (збільшення печінки), УЗ (ультразвукові) ознаки фіброзу печінки; пізніше – катаракта. Може спостерігатися дефіцит набору маси тіла, затримка фізичного та моторного розвитку. 

Тип 2: 

Клінічна симптоматика менше виражена, ніж при класичному варіанті. Часто єдиним проявом дефіциту GALТ, може бути формування катаракти, яка розвивається поступово. Відставання у фізичному розвитку, диспепсичні розлади (зригування, блювота, діарея) виражені помірно, хоча і можуть зростати, коли в раціон харчування вводиться велика кількість молочних продуктів.

Тип 3:

– Доброякісна (ізольована) форма: Клінічні симптоми можуть бути відсутніми, виявляється випадково при підвищенні рівня галактози в крові. Активність ферменту знижена лише в еритроцитах, а в печінці, культурі фібробластів і активованих лімфоцитах зберігається на рівні нормальних значень. Однак, при катамнестичному спостереженні (догляд за новонародженими, який має на меті раннє виявлення проблем затримки фізичного чи нервово-психічного розвитку  у дітей, народжених передчасно або з патологією) у частини дітей відмічаються порушення моторних функцій та мовного розвитку. 

– Тяжка (генералізована) форма: початкові симптоми мають схожість з класичною формою, включаючи жовтяницю, блювоту, м’язову гіпотонію, гепатомегалію, катаракту, помірну гіпераміноацидурію (підвищене виведення з сечею однієї або декількох амінокислот) і значну галактозурію (підвищене виведення з сечею галактози). В подальшому спостерігається збільшення селезінки, затримка психомоторного розвитку та нейросенсорна глухота. Активність ферменту знижена в клітинах крові, печінці та шкірних фібробластах.

Запідозрити галактоземію слід навіть при негативному результаті скринінгу за умов:

– поєднання патологічної жовтяниці та геморагічного синдрому (точкові крововиливи на шкірі чи слизових оболонках, що виникають як наслідок змін в одній або декількох ланках гемостазу) в перші 2 тижні життя;

– появи катаракти в ранньому віці, особливо, на першому році життя;

– наявності сепсису у доношеного новонародженого, що викликаний Escherichia coli;

– поєднання затримки набору маси тіла, збільшення розмірів печінки, м’язової гіпотонії, затримки моторного розвитку і катаракти у дітей раннього віку (1-3 роки).

Лікування

При отриманні позитивних результатів неонатального скринінгу дієтотерапія призначається негайно, до отримання результатів уточнювальної діагностики.

Дієтотерапія: передбачає довічне виключення з раціону продуктів, що містять галактозу і лактозу (у т.ч., лікарські засоби), повне виключення з раціону будь-якого виду молока (у т.ч., дитячі молочні суміші та ін.) та усі молочні продукти, а також суворе виключення продуктів, куди вони можуть додаватися. 

Для лікування хворих використовують спеціалізовані суміші на основі ізоляту соєвого білку, гідролізату казеїну, безлактозні казеїнпредомінантні суміші.

Показання до інфузійної терапії (внутрівенне вливання відповідних розчинів): гіпоглікемія (зниження рівня глюкози в крові), гіповолемія (зменшення об’єму циркулюючої крові), гіпокоагуляція, ознаки печінкової та ниркової недостатності, білково-енергетична недостатність.

При клінічних проявах білірубінової енцефалопатії (важке пошкодження центральної нервової системи у новонароджених, через надмірне підвищення рівня білірубіну в крові) – замінне переливання крові.

Рекомендується прийом у вікових дозах препаратів кальцію та холекальциферолу (вітамін D3), що не містять лактози.

Прогноз

Прогноз захворювання при пізній діагностиці та відтермінуванні початку лікування несприятливий, захворювання часто закінчується летально. У дітей, які вижили, відмічаються грубі порушення психічного та фізичного розвитку. 

При ранньому призначенні дієтичного лікування діти можуть розвиватися нормально. Але, незважаючи на адекватну терапію з перших днів життя, у хворих зберігається ризик формування катаракти та відстрочених ускладнень – затримки фізичного розвитку, порушення мовлення та моторних функцій.

Зв'язок з менеджером