«BABY SCREEN» – лабораторна діагностика 44 спадкових хвороб обміну речовин у новонароджених

Порушення обміну жирних кислот:

1.Дефіцит гідрокси- ацил – КоА дегідрогенази жирних кислот з довгим вуглецевим ланцюгом.

2. Дефіцит ацил – КоА дегідрогенази жирних кислот з дуже довгим вуглецевим ланцюгом.

3. Дефіцит ацил – КоА дегідрогенази жирних кислот з середньою довжиною вуглецевого ланцюга.

4. Глутарова ацидемія тип 2

5. Недостатність карнітин-пальмітоїлтрансферази типу I.

6. Недостатність карнітин-пальмітоїлтрансферази типу II.

7. Недостатність карнітин-ацилкарнітин транслокази.

8. Первинний системний дефіцит карнітину.

9. Дефіцит кетоацил-КоА-тіолази жирних кислот з середньою довжиною вуглецевого ланцюга.

 10. Дефіцит 3-гідроксиацил-КоА дегідрогенази.

11. Дефіцит ацил-КоА-дегідрогенази жирних кислот з коротким вуглецевим ланцюгом.

12. Дефіцит мітохондріального трифункціонального білку.

Органічні ацидурії: 

13.Пропіонова ацидемія / ацидурія.

 14.Метилмалонова ацидурія / ацидемія.

15.Дефіцит аденозилкобаламіну.

16.Ізовалеріанова ацидемія.

17.3-метілкротонілова ацидурія.

18.Дефіцит малоніл-КоА декарбоксилази.

19.Дефіцит ізобутирил-КоА дегідрогенази.

20.Дефіцит 2-метилбутирил-КоА дегідрогенази.

21.3-метилглутаконова ацидурія I типу.

22.Дефіцит 2-метил-3-гідроксибутирил-КоА дегідрогенази.

23.Дефіцит метилмалоніл-КоА епімерази.

24.Етилмалонова енцефалопатія.

25.Дефіцит біотинідази.

26.Дефіцит голокабоксилаз.

27.Глутарова ацидурія тип 1.

28.3-гідрокси-3-метилглутарова ацидурія.

29.Дефіцит β-кетотіолази.

Аміноацидопатії:

30. Фенілкетонурія

31. Тирозинемія I типу.

32. Тирозинемія II типу.

33. Гомоцистинурія.

34. Хвороба “кленового сиропу”.

35. Некетотична гіпергліцинемія.

36. Цитрулінемія I типу.

37.Цитрулінемія II типу.

38. Аргінінемія.

39. Аргініносукцинатна ацидемія / ацидурія.

40. Гіперметіонінемія

Порушення вуглеводного обміну:

41. Галактоземія.

Ендокринні порушення та інші

42. Адреногенітальний синдром.

43. Вроджений гіпотиреоз.

44. Муковісцидоз.

Зв'язок з менеджером