Якою є статистика виникнення метаболічних захворювань?

Відсоток дитячої смертності внаслідок спадкових і вроджених хвороб у розвинених країнах (за матеріалами ВОЗ) є великим. Серед головних причин смерті дітей у віці до 1 року частка перинатальних факторів становить 28%, вроджених та спадкових хвороб – 25%, синдрому раптової смерті дитини – 22%, інфекцій – 9%, інших причин – 6%.

Головними причинами смерті дітей у віці від 1 до 4 років є нещасні випадки (31%), вроджені та спадкові хвороби (23%), пухлини (16%), інфекції (11%), інше (6%).

За даними літератури, в різних країнах спадкові хвороби виявляють у 30-65 дітей у розрахунку на 1000 новонароджених, що становить 3,0-6,5%, а в структурі загальної смертності дітей до 5 років на їх частку припадає 10-14%.

Зв'язок з менеджером